Gratulasjoner og jubiléer

Amoroteket synliggjør aktører i 2016

 • 40 år siden Amnesty Internasjonal mottok Nobels fredspris i Oslo!
 • Steinerskolen i Norge feiret 90-årsjubileum!
 • 100 år siden det første samelandsmøtet ble holdt i Trondheim.
 • Sparebanken Hedmark deler hvert år ut en julegave på 100.000 kroner til et sosialt eller humanitært formål framfor å gi julegaver til ansatte og kunder. Gaven i år gikk til Statens Barnehus Hamar.
 • Aftenpostens lesere kåret helsesøster Solveig Ude (69) til Årets osloborger for hennes arbeid for å forebygge og avdekke vold mot barn
 • LMSO; Landsforeningen mot seksuelle overgrep får julegaven på 100 000 kroner fra ansatte i Egmont Publishing!
 • Sanitetskvinnene markerer 100 år som forskningsaktør!
 • Kvinnehelseforskningsprisen ble delt ut for første gang den 14. desember til Eva Gerdts, professor i kardiologi.
 • En av Olav Thon Stiftelsens faglige priser ble tildelt Per Grøttum for arbeidet med digitale undervisnings- og eksamensformer innen medisinerutdanningen ved UiO.
 • Norsk studentorganisasjon (NSO) feirer 80-årsjubileum! De er en nasjonal interesseorganisasjon for 33 ulike studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler.
 • Kvinnehelsegruppen feirer 50-år!
 • Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved UiO feirer 20-årsjubileum!
 • Studenttidsskriftet Argument feirer 10 år!
 • 150 år siden forfatteren Sigbjørn Obstfelder ble født i Stavanger! Han skrev blant annet diktet «Jeg ser», som handler om å være alene blant andre.
 • Safia Abdi Haase får Amnestyprisen. Hun er sykepleier og bekjemper kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og hjelper minoritetskvinner!
 • Norsk nevrolitterær klubb feirer 25 år!
 • Spiseforstyrrelsespoliklinikken markerer 15 år!
 • Boklansering 11. okt. kl 18-20: Sex fra Ah til Åh, skrevet av Cecilie Kjensli. Boken er inspirert av en gammel klassisk fransk kokebok.
 • Psykolog Peder Kjøs fikk Åsa Gruda Skard-prisen!
 • Foreningen 2 Foreldre gav hedersprisen til professor dr. psychol Frode Thuen. F2F er en kjønnnøytral foreldreorganisasjon som har som målsetting å sikre trygge familieforhold for barn som har to hjem.
 • Lansering av ny nettside fra modig og innovativ kvinne. Ressurssiden heter: Fortellinger om seksualitet og ledes av Kjersti Helgeland.
 • Gratulerer med nytt navn til LLH -Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Nå heter landsforeningen FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.
 • Rosa Kompetanse Skole i LLH feirer 10-årsjubileum!
 • Helsekonferansen arrangeres for 10. gang!
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) har 40-årsjubileum!
 • Human-Etisk Forbund ble stiftet for 60 år siden i Oslo. Initiativtaker var Kristian Horn.
 • Ny nettportal om overgrep – dinutvei.no lanseres!
 • Åpen kirkegruppe har 40-årsjubileum!
 • Sanitetskvinnene har 120-årsjubileum!
 • Rissa kommune fikk Skoleeieprisen. KS og Kunnskapsdepartementet deler ut en skoleeierpris hvert annet år.
 • Seksualundervisningsmateriellet Uke 6 fyller 6 år og feires av Sex og politikk!
 • Gratulerer med 50-årsjubileum til Foreningen for transpersoner (FTP Norge)!
 • Det er 70 år siden Redd Barna ble etablert i Norge!
 • Barneombudet har 35-årsjubileum!
 • Det er 135 år siden Tidsskrift for Den norske legeforening ble etablert!
 • Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep har 20-årsjubileum!
 • RVTS Nord har 10-års jubileum!
 • Radioprogrammet Juntafil har 15-års jubileum!
 • Oncolex.no har 10-års jubileum!
 • Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning (NAKU) har 10-års jubileum!
 • Støttesenter mot incest i Oslo (SMI) har 30-års jubileum 10. juni!
 • Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp har 10-års jubileum
 • 100 år siden Albert Einstein publiserte relativitetsteorien!
 • 50 år siden Stortinget vedtok lov om folketrygd!
 • 50 år siden Jens Bjørneboe utgav boka «Uten en tråd»!
 • 200 år siden Det norske Bibelselskap ble stiftet!
 • 150 år siden Meteorologisk institutt ble opprettet!
 • Dominikanerordenen feirer 800 år!
 • IBUP har 25-års jubileum. De er en forening og et institutt for fagfolk som er interessert i psykoterapi!
 • Sex og samfunn har 45-års jubileum!
 • EuroSign feirer 20-årsjubileum. De har gjort andre synlige i 20 år!
 • Iver Kleive og Knut Reiersrud har 25-års jubileum. De har laget musikk og vekket salmer til live siden Blå koral (1991), Himmelskip (1996) og Nåde over nåde (2006).

 

Amoroteket synliggjør aktører i 2015

 • Utdanningskvalitetsprisen tildeles NTNU – Fakultet for arkitektur og billedkunst ”NTNU Live Studio”.
 • Aasmund Robert Vik ble tildelt Frivillighetsprisen av Frivillighet Norge. Han mottok prisen for 48 års innsats med frivillig arbeid for lhbt-rettigheter i Norge. Prispengene valgte Vik å gi til FRI OA og seniorarbeidet i organisasjonen.
 • Solveig Ude fra Alna helsestasjon ble «Årets helsesøster»!
 • Årets Akuttpsykiatripris gikk til regissør  Solveig Melkeraaen for hennes film ”Flink pike”!
 • DIXI-prisen til Johanne Bjørnå. Hun laget og stod for regi av en kampanjevideo om sovevoldtekt!
 • Årets foreleser ved Universitetet i Stavanger – prisen gikk til Brynjar Foss, førsteamanuensis ved Institutt for helsefag!
 • Professor Tine Jensen ved NKVTS har fått Psykologisk institutts formidlingspris!
 • Senter for seksuelt misbrukte menn (SSMM) har 25-års jubileum!
 • Kim Fangen, leder av Nye Pluss – hivpositives landsforening,
  fikk årets Plussprisen. Hans innsats på hivfeltet har vært svært viktig og betydningsfull for mange!
 • Redd Barnas prosjekt Avdekking av vold og seksuelle overgrep fikk ExtraStiftelsens hederspris, Gullegget!
 • På den internasjonale mannsdagen, 19 november, tildelte Mannsforum årets Mannspris til Psykiater og forfatter Dag Furuholmen!
 • RELIS som er en produsentuavhengig legemiddelinformasjon for helsepersonell feirer 20-års jubileum!
 • Leder ved incestsenteret, Mary-Ann Oshaug, fikk Rachel Grepp-prisen for sin innsats for likestilling og seksuelt misbrukte barn.
 • Strategiforum feirer 10-årsjubileum!
 • Gratulerer til lege og professor Edvin Schei ved UiB, med boka «Lytt – legerolle og kommunikasjon»!
 • Edvin Schei ble tildelt Olav Thon-stiftelsens fagpris for fremragende undervisning. Han har vært en pioner i å introdusere etikk, praksis og profesjonsutøvelse som en integrert del av medisinstudiet ved Universitetet i Bergen.
 • Høgskolen på Lillehammer  og Senter for livslang læring (SELL) feirer 25-årsjubileum!
 • Det digitale tidsskriftet om bruk av IKT i undervisningen seminar.net feirer 10-årsjubileum!
 • Gratulerer til forfatter Kristin Fridtun med lansering av boka «Kjønn og ukjønn».
 • Gaysir.no feirer 15 år. Nettstedet ble lansert 22. september 2000 av gründerne Ketil Randen, Jim Høyen, Michael Wilson, Robert Tomter, Trygve Høiseth og Asbjørn Jørgensen.
 • RFSU Sverige får internasjonal pris for sitt arbeid med seksualopplysning av WAS, The World Association for Sexual Health.
 • Verdens første fredsprofessor Johan Galtung fyller 85 år!
 • Kirkens Bymisjons Heggeli barnehjem feirer 100 år!
 • Psykologiforbundets pris «Årets nyvinning» ble tildelt Bergens OCD-team ledet av professor Gerd Kvale og postdoktor Bjarne Hansen for sin behandling av tvangslidelser (OCD; obsessive-compulsive disorder).
 • Nytt studie på Blidern UiO om seksualitet og seksuell helse!
 • LLH Oslo og Akershus gav Frydprisen Skeivt Arkiv, den ble mottatt av Runar Jordåen.
 • LLH Oslo og Akershus gav årets ærespris til Luca Dalen Espseth.
 • Mary-Ann Oshaug ble tildelt PAUL HARRIS FELLOW som er Rotary Internationals høyeste utmerkelse, for etableringen av Incestsenteret i Vestfold i 1988 og sin arbeidsinnsats og utvikling av senteret i disse årene. Samt hennes kamp for å synliggjøre og å bekjempe incest og seksuelle overgrep.
 • Fredag den 19. juni ble 25 masterstuderende i sexologi ved Aalborg Universitet uteksaminert. De er først studentkull i Danmark.
 • MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi, fikk Oslo Kommunes høyeste utmerkelse – St.Hallvard medalje.
 • Ti år siden Landsforeningen for transseksuelle skiftet navn til Landsforeningen for transkjønnete. De vedtok å bruke begrepet transkjønnet istedenfor transseksuell fordi det handler om kjønnsidentitet og ikke seksualitet.
 • Lansering 15. april av Skeivt arkiv ved Universitetet i Bergen. De tar vare på LHBT-historie.
 • GOPIO prisen, (The Global Organization of People of Indian Origin), til Loveleen Rihel Brenna for hennes arbeid med barn, kvinner og likeverd.
 • Kirkemusiker og komponist, Knut Nystedt, ville fylt 100 år.
 • Britiske Marina Warner får Holbergprisen for arbeidet med å analysere eventyr og myter.
 • Stiftelsen Fritt Ords Pris tildeles varslerne Robin Schaefer og Jan Erik Skog for deres modige innsats for å avdekke kritikkverdige forhold i norsk arbeidsliv!
 • Høgskolen i Buskerud og Vestfold gav ytringsfrihet- prisen til Silje Benedikte Stiftelsen, som kjemper for mer åpenhet og samarbeid med pårørende i psykiatrien!
 • Scandinavian Society for Sexual Medicine har 10-årsjubileum!
 • Aftenpostens ungdomsside Si ;D har 10-årsjubileum!

Amoroteket synliggjør aktører i 2014!

 

Amoroteket gratulerer aktører i 2013!

 

Amoroteket gratulerer aktører i 2012!

 

Amoroteket gratulerer aktører i 2011!

Minn oss gjerne om jubilièer!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *